weatherwidget.org/pl

Weather widget Page Background

Warunki korzystania z usług

1. Korzystając z widżetów serwisu, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z serwisu.

2. Widżetów można używać za darmo na publicznie dostępnych stronach serwisów internetowych.

3. Zabrania się używania widgetów na stronach promujących przemoc i działania niezgodne z prawem, stronach internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie, wypowiedzi dyskryminacyjne, materiały terrorystyczne, demonstrację lub propagandę niewłaściwego traktowania dzieci, a także na stronach, których treść wprowadza odwiedzającego w błąd.

4. Serwis jest świadczony na zasadzie "as is", administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać u użytkownika serwisu, w tym utratę danych, informacji lub zakończenie funkcjonowania serwisu.

5. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi lub grupie użytkowników bez wyjaśnienia przyczyn swojego postępowania i wcześniejszego powiadomienia.